Как да стимулираме детското развитие правилно?

Печат

Периода от раждането до третата година е основополагащ за развитието на всяко дете. Естествено, след раждането,  всички родители се концентрират върху грижите за физическото развитие: растеж на тегло и ръст, хранене и хигиена, сън.

Скоро идват и въпросите за това какво да очакваме в развитието на бебето и в другите области и как е най-добре да подходим за да стимулираме хармонично неговото развитие.

Ако се интересувате от очакваните показатели за развитие и как да ги стимулирате правилно ви препоръчвам горещо да се запознаете със стандартите за ранно детско развитие и учене. Как да работите с тях обяснявам подробно в книгата „Твоето невероятно дете“, която очакваме да излезе всеки момент.

Един от скритите аспекти в работата със стандартите и показателите за детско развитие е въпросът на какво да наблегнем в заниманията с детето? Тук повечето родители избират знанията, а специалистите по ранно детско развитие-уменията.

Много родители, докато обсъждаме кривата на развитие на тяхното дете, ми разказват какво знае тo. Например: знае си името, знае частите на тялото, знае да брои, познава цветовете.

Това което всъщност има значение за оценката на детското развитие е какви умения има детето. Например: има добри двигателни умения, има добри умения да разбира взаимовръзки между обекти, има умение да се самообслужва, има комуникативни умения.

От къде идва тази разлика в разбирането на важното за развитието на децата?

Ако детето ви овладее дадено умение то ще може да го надгражда и да го използва за да овладее следващото по скалата в развитието. От друга страна, ако има „сухите знания“, но не е овладяло умението, което стои зад тях – то очаквано ще има забавяне в развитието в една или друга област.

Такъв тип забавяне може лесно да се преодолее като в заниманията с детето включите повече дейности, които са насочени към овладяването на различни умения.

Eдна от областите, които се развиват най-бурно през първата година от живота е развитието на моториката или иначе казано: овладяването и развитието на двигателните умения.

Двигателните умения се развиват в посока от главата към краката-детето първо се научава да контролира движенията на главата, после на торса(тялото) и в последствие се научава да контролира движенията на краката.

Затова и показателите за развитие са подредени по този начин: контрол на главата, обръщане, сядане, пълзене, изправяне, ходене с опора, самостоятелно ходене.

Умението на детето да се придвижва самостоятелно отключва възможността за опознаване на околната среда и овладяването на нови знания. Докато се движи, хваща, дърпа, бута, пуска, то научава не само наименованието на предметите, но и техните качества.

По този начин двигателните умения водят детето към овладяване на разбирането за същността на предметите и тяхното предназначение (това са знания), а не само назоваването на името. Защо му е на едно дете да може да назове „топка“ или „ кубче“, ако не разбира какво би могло да направи с тях?

Ще използвам отново пример от област движение.

Ако искате детето да се научи да се храни самостоятелно, т.е. да знае как да държи лъжичка и как да я използва е необходимо преди това то да е развило уменията за: контрол на тялото, баланс на тялото, умения за сядане, умения за координация око-ръка, умения за хващане, умения за пресипване, умения за хранене(затваряне на устата и движения на челюстите, бузите, езика, устните, меко небце и т.н.).

Това, че детето ви си познава чашката, купата и лъжичката и дори може да ги назове-няма да ви свърши работа при „обучението“ за самостоятелно хранене, ако гореизброените умения не са развити предварително.

Моят съвет:

Ако трябва да избирате дали детето да знае или да може, то аз горещо ви препоръчвам да изберете уменията пред „академичните знания“ поне за периода на първата година.