Бърз тест за деца на 1 година

Печат

Бърз тест за детско развитие за деца на 1 година 

Моля, имайте предвид, че този чек-лист не е предвиден за поставяне на диагноза. Единствената му цел е да се информирате и ако забележите забавяне или изоставяне в някоя от областите да се обърнете към специалист за детайлна консултация и диагностика. 

Показателите се отнасят за деца в периода 12м.-15м.

Област движения

Област хранене

Област емоционално  развитие

Област комуникация

В случай, че забележите забавяне в развитието на детето си-обърнете се за детайлна консултация към специалист.

За област движения-ерготерапевт/рехабилитатор/остеопат

За област емоционално развитие-детски психолог

За областите хранене и комуникация-логопед