Как да стимулираме детското развитие правилно?

Периода от раждането до третата година е основополагащ за развитието на всяко дете. Естествено, след раждането,  всички родители се концентрират върху грижите за физическото развитие: растеж на тегло и ръст, хранене и хигиена, сън.

Скоро идват и въпросите за това какво да очакваме в развитието на бебето и в другите области и как е най-добре да подходим за да стимулираме хармонично неговото развитие.

Ако се интересувате от очакваните показатели за развитие и как да ги стимулирате правилно ви препоръчвам горещо да се запознаете със стандартите за ранно детско развитие и учене. Как да работите с тях обяснявам подробно в книгата „Твоето невероятно дете“, която очакваме да излезе всеки момент.

Един от скритите аспекти в работата със стандартите и показателите за детско развитие е въпросът на какво да наблегнем в заниманията с детето? Тук повечето родители избират знанията, а специалистите по ранно детско развитие-уменията.

Много родители, докато обсъждаме кривата на развитие на тяхното дете, ми разказват какво знае тo. Например: знае си името, знае частите на тялото, знае да брои, познава цветовете.

Това което всъщност има значение за оценката на детското развитие е какви умения има детето. Например: има добри двигателни умения, има добри умения да разбира взаимовръзки между обекти, има умение да се самообслужва, има комуникативни умения.

От къде идва тази разлика в разбирането на важното за развитието на децата?

Ако детето ви овладее дадено умение то ще може да го надгражда и да го използва за да овладее следващото по скалата в развитието. От друга страна, ако има „сухите знания“, но не е овладяло умението, което стои зад тях – то очаквано ще има забавяне в развитието в една или друга област.

Такъв тип забавяне може лесно да се преодолее като в заниманията с детето включите повече дейности, които са насочени към овладяването на различни умения.

Eдна от областите, които се развиват най-бурно през първата година от живота е развитието на моториката или иначе казано: овладяването и развитието на двигателните умения.

Двигателните умения се развиват в посока от главата към краката-детето първо се научава да контролира движенията на главата, после на торса(тялото) и в последствие се научава да контролира движенията на краката.

Затова и показателите за развитие са подредени по този начин: контрол на главата, обръщане, сядане, пълзене, изправяне, ходене с опора, самостоятелно ходене.

Умението на детето да се придвижва самостоятелно отключва възможността за опознаване на околната среда и овладяването на нови знания. Докато се движи, хваща, дърпа, бута, пуска, то научава не само наименованието на предметите, но и техните качества.

По този начин двигателните умения водят детето към овладяване на разбирането за същността на предметите и тяхното предназначение (това са знания), а не само назоваването на името. Защо му е на едно дете да може да назове „топка“ или „ кубче“, ако не разбира какво би могло да направи с тях?

Ще използвам отново пример от област движение.

Ако искате детето да се научи да се храни самостоятелно, т.е. да знае как да държи лъжичка и как да я използва е необходимо преди това то да е развило уменията за: контрол на тялото, баланс на тялото, умения за сядане, умения за координация око-ръка, умения за хващане, умения за пресипване, умения за хранене(затваряне на устата и движения на челюстите, бузите, езика, устните, меко небце и т.н.).

Това, че детето ви си познава чашката, купата и лъжичката и дори може да ги назове-няма да ви свърши работа при „обучението“ за самостоятелно хранене, ако гореизброените умения не са развити предварително.

Моят съвет:

Ако трябва да избирате дали детето да знае или да може, то аз горещо ви препоръчвам да изберете уменията пред „академичните знания“ поне за периода на първата година.

Всички права запазени. Powered by Taktix Group Ltd.