Здравейте,

В тази статия  можете да се запознаете с условията, при които провеждам онлайн консултации.

Как да си запазя час за онлайн консултация?

За да запазите сесия за консултация използвайте бутона Superdoc. Онлайн консултациите се провеждат през приложението за телемедицина Healee.

Колко време продължава една онлайн консултация?

Една онлайн консултативна сесия е с продължителност един астрономически час.

За кого е удачно да се проведе консултация онлайн?

Онлайн консултациите обикновено се провеждат с цел да се отговори на вашите въпроси относно развитието на детето ви към настоящия момент. Те не са предназначени за поставяне на диагнози или потвърждение на такива.

Моля, да вземете предвид и моята специализация в областта на говорните и комуникативните умения в периода на ранното детство. Това е период от раждането до края на третата година.

Най-адекватно мога да ви консултирам в случай на:

- забавено проговаряне(след първата година),

- деца билингви или такива от смесени бракове,

- генетични и неврологични синдроми,

- генерализирано забавяне в развитието (забавено развитие на движенията, хранене, сетивност, липса на проговаряне, стереотипно поведение, липса на контакт и т.н)

Ако имате девет годишно дете със съмнения за дислексия или тринайсет годишно дете с езиково нарушение няма да съм най-подходящия терапевт, с когото да се консултирате.

Какво се случва по време на онлайн консултацията?

Сесията започва с представянето на вашите въпроси, наблюдения и тревоги. По време на консултацията ще трябва да отговорите на редица въпроси свързани с развитието на детето ви от бременността до настоящия момент. Използвам вашите отговори за първичен скрининг на възможен риск от изоставане в отделни области.

Трябва ли да присъства детето?

Не е задължително. Дори е препоръчително детето да не чува за вашите притеснения. Ако е необходимо ще направим следваща консултация с него или ще ви помоля да направите видеа за това, което искам да видя допълнително.

Искам да присъства и другия родител. Възможно ли е това?

Да, при всички случаи двамата родители са добре дошли.

Как се заплащат онлайн консултациите?

Онлайн консултациите се заплащат предварително според условията на Healee.

Мога ли да получа фактура?

Да, до пето число на месеца следващ този, в който сме направили консултация ще бъде издадена такава. Ако желаете да я получите по имейл трябва да упоменете това.

Защо не може да ми дадете телефонен номер да обсъдим моите въпроси?

Защото съм практикуващ логопед. Вашето позвъняване ще разсее детето, с което работя или мен, ако консултирам други родители.

Защото поставям ясни граници на времето, което отделям на своите пациенти и на моето семейство. Почивката и времето ми с тях е важно за мен, така както вашето семейство е важно за вас.

Защо консултацията не може да се случи, когато на мен ми е удобно?

Защото трябва да се съобразим и с терапевтичните сесии на децата, с които работя. В повечето случаи консултациите се случват в петък в диапазона между 10:00 и 16:00ч.

Надявам се, че тук сте намерили отговор на своите въпроси. Ако има нужда винаги можете да ми изпратите имейл на iva@ivaaleksandrova.bg

Запази час онлайн
Онлайн консултация
Всички права запазени. Powered by Taktix Group Ltd.