Бърз тест за деца на 1 година

Бърз тест за детско развитие за деца на 1 година 

Моля, имайте предвид, че този чек-лист не е предвиден за поставяне на диагноза. Единствената му цел е да се информирате и ако забележите забавяне или изоставяне в някоя от областите да се обърнете към специалист за детайлна консултация и диагностика. 

Показателите се отнасят за деца в периода 12м.-15м.

Област движения

 • Ходи водено за ръце или прави самостоятелни крачки
 • Може да кляка(хванато за опора или само)
 • Може да сяда и да става самостоятелно
 • Поставя две кубчета едно над друго
 • Маха с ръка за довиждане
 • Може да имитира поне два жеста
 • Хваща малък предмет, като използва палец и показалец
 • Прехвърля свободно играчка вляво/вдясно

Област хранене

 • Може да се храни самостоятелно с твърда храна, която може да се държи в ръка
 • Прием на по-гъста храна;
 • Може да пие от чаша, без да изтича течност от ъгъла на устата;
 • Детето се опитва да използва лъжичка и чаша по време на хранене, като успява да достигне устата си с нея

Област емоционално  развитие

 • Може да има гневни изблици
 • Може да се колебае дали да сътрудничи на родителя
 • Показва развиващо се чувство за хумор
 • Може да демонстрира привързаност към родителите

Област комуникация

 • Разбира думи, които се използват често
 • Разбира „не“
 • Асоциира думите мама/татко със съответния човек
 • Поява на първите думи
 • Казва поне две думи с еднакви срички: мама, тата, папа, ама(ям/гладен съм)
 • Посочва с показалец
 • Гледа към правилната картинка при назоваването и от възрастен
 • Изпълнява прости инструкции като ела, донеси

В случай, че забележите забавяне в развитието на детето си-обърнете се за детайлна консултация към специалист.

За област движения-ерготерапевт/рехабилитатор/остеопат

За област емоционално развитие-детски психолог

За областите хранене и комуникация-логопед

Всички права запазени. Powered by Taktix Group Ltd.