Чете ли детето ми добре? (1-4 клас)

Как да подготвим детето за първи клас?

Имат ли нужда бебетата от музика?

Асиметричен тоничен шиен рефлекс – риск от задушаване

Как говори бебето?

Бременността и раждането, както и първите три месеца след появата на бебето са емоционално наситени периоди за всяко семейство. Ежедневните грижи, липсата на твърдо установен денонощен ритъм и разместването на семейната рамка карат повечето родители да се съсредоточват единствено върху физиологичните нужди на детето и да отлагат във времето психичното, познавателното и комуникативното развитие.

Звучи логично, нали? Вие имате бебе! Яде, спи, плаче и цапа пелените.

Преди да спрете дотук дочетете тази статия.

 Специалистите по ранно детско развитие, невролозите, психолозите и логопедите отдавна настояват, че грижата за бебето трябва да се основава на едновременната и системна грижа за всички елементи на ранното детско развитие за да се избегне изоставане във всяка от тези области.

Какво може да ви (по)каже бебето в първите три месеца след раждането?

Бебетата са естествено ориентирани да търсят човешки лица и да се обръщат към човешки глас. Изследвания в последните години потвърждават, че децата задържат по-дълго вниманието си върху човешки лица, отколкото върху неодушевени играчки.

В първите три месеца след раждането детето използва всички възможности, които има за да се свърже и да общува с хората, които се грижат за него. Това може да бъде плач, усмивка, гукане, разтваряне на ръцете при доближаване на любим човек, бързи движения на ръцете и краката и т.н.

Погрешно е да се смята, че с децата не може да се общува докато не започнат да говорят. Напротив, общуването с бебето, макар и в началото да ви изглежда еднопосочно, е много важно за развитието на неговите умения за общуване в бъдеще. Прегръдката, бебеносенето, тихото пеене, четенето, нежното завъртане/“танцуване“ и играта са добри начини да затвърдите своята връзка с бебето и да го насърчите да общува с вас. 

С увеличаването на периодите на бодърстване в следващите месеци вашето дете ще бъде готово и за разширяване на начините, по които можете да общувате.

Ако решите да се ориентирате към пълноценно отглеждане показателите по-долу ще ви помогнат да се ориентирате какво можете да очаквате в този период от живота на детето:

Какво да очакваме в развитието+ показатели

Във всяка от областите е описано очакваното развитие за конкретния период. В повечето случаи, децата достигат показателите в края на периода.

Важно е да имате предвид, че показателите са генерализирани и те не взимат предвид типа забременяване, бременността и вида на раждането както и индивидуалните детски различия, различните фактори на средата и на отглеждането, които също оказват голямо влияние върху детското развитие.

Област Движение

 • Детето, поставено по корем, повдига и задържа за кратко главата, а впоследствие и горната част на тялото (може със и без опора).
 • Сложено по гръб, се опитва да се обръща настрани.
 • Държи главата си стабилно, когато тялото е във вертикално положение.
 • Постига за кратко време опора на долните крайници върху твърда повърхност, когато е в изправена позиция.
 • В легнало положение детето извършва повтарящи се движения с крайниците.
 • Детето докосва случайно предмет или играчка в близкото пространство.
 • Свива длан при поставяне на малък предмет в нея – рефлекторно действие.
 • Детето увеличава телесната си маса средно с 1800 – 2700 грама, а ръста си с около 9 см за възрастовия период.
 • Увеличава се времето за бодърстване от 30 минути до 1 час
 • Суче енергично около 15 минути и не се уморява.

 Област емоционално развитие

 • Детето проявява чувствителност както към различни емоционални стимули от външната среда, така и към някои промени в своето собствено състояние.
 • гука и се усмихва в отговор на усмивка, ласкав говор и близост до майката (грижещия се);
 • забелязва и реагира с изненада и оживление на новост – например при появата на нова играчка;
 • реагира позитивно на позитивна стимулация – масаж, баня, гимнастика, играчки
 • намалява негативната реакция при определени процедури, свързани с всекидневния тоалет и хигиена;
 • плаче при глад, болка и друг дискомфорт;
 • реагира на приятните и неприятните вкусове и миризми.
 • Детето проявява интерес или се насочва към някои признаци при възприемане на:
 • предмети/играчки, които го привличат с ярък цвят, осветеност, форма, движение;
 • човешко лице, при което го привличат неговите основни части – очи, уста и др.
 • Демонстрира за кратко време интерес при поява на нови обекти в сравнение с познати обекти.
 • Търси с поглед източника на звук.

Област общуване

 • Детето се ориентира в звуковите сигнали, издавани от околните лица:
 • реагира на човешки глас;
 • реагира на реч, насочена към него;
 • различава гласа на човека, който се грижи за него.
 • Появяват се първите звуци, изразяващи непосредствена емоция:
 • детето издава звуци, подобни на а, о, ъ, за да изрази спокойствие и задоволство, или издава гърлени звуци.
 • детето „гука” в отговор на ласкав говор, отправен към него;
 • реагира с плач на интонации, които изразяват недоволство, напрежение или гняв.

Развитието на уменията за общуване са пряко свързани с това колко и какви грижи ще положите за цялостното развитие на своето дете (започвайки от грижата за вас) преди бременността, самата бременност, начина на раждане и първите три до шест месеца от живота им.

Ако искате да научите повече за ранното детско развитие и показателите за развитие вижте тук.

Всички права запазени. Powered by Taktix Group Ltd.